مگی اسمیت (پروفسور مک گونگال) در جریان فیلمبرداری آخرین نسخه‌ی فیلم با بیماری #سرطان مبارزه می‌کرد و به خاطر ناامید نکردن طرفداران به ایفای نقش در آخرین نسخه #فیلم پرداخت.

او از بیماری سرطلان سینه رنج می‌برد، اما اکنون خوشبختانه تقریبا بر این #بیماری غلبه کرده است.