#ایکاباگ که جدیدترین #کتاب جی.کی.رولینگ هست، قبل از انتشار #مسابقه نقاشی برگزار کرده بود. بچه‌ها نقاشی‌های خود برای فصل‌های این کتاب را ارسال کرده بودند و حالا با انتشار کتاب چاپی، بچه‌هایی که برنده شدند #نقاشی خود را در کتاب پیدا کردند. واکنش بچه‌های برنده را ببینید.