متن اولین #مصاحبه علیرضا #جهانبخش پس از انتقال به باشگاه #برایتون انگلیس: «اگه بخوام صادق باشم یکی از دلایل اصلی که باعث شده من این تصمیم رو بگیرم احساسیه که در مورد این باشگاه دارم.

خب، ۳ سال پیش من زیاد در مورد این باشگاه نمی‌دونستم، (زمانی که برای اولین بار از برایتون پیشنهاد داشته) اما الان بیشتر می‌دونم.

و تمام این دلایل باعث شده که تصمیم بگیرم و به این باشگاه فوق العاده منتقل بشم.»

کلیپ این مصاحبه رو می‌تونید اینجا ببینید:

https://blogram.me/HashiyehayeFootball/AYP