۲۰۱۴؛ بهترین بازیکن تیم #داماش #گیلان و ترنسفر به هلند

۲۰۱۵؛ بازیکن برتر لیگ ۲ #هلند و دعوت به تیم ملی ایران

۲۰۱۶؛ اولین گل در #اردیویسه هلند

۲۰۱۷؛ وینگر برتر فصل

می ۲۰۱۸؛ آقای گل اردیویسه

جولای ۲۰۱۸؛ گران‌ترین بازیکن تاریخ #ایران و گران‌ترین خرید تاریخ #برایتون و گران‌ترین فروش #آلکمار.