عادات غذایی که موجب خستگی مداوم می‌شوند.

عادات غذایی که موجب خستگی مداوم می‌شوند.

احساس #خستگی مداوم، نوعی #واکنش بدن برای ذخیره #انرژی در مواقعی است که انرژی لازم و مورد نیاز خود را دریافت نمی‌‌کند.

این حالت باعث می‌‌شود که #متابولیسم بدن شما ضعیف‌تر عمل کند. عادت‌های غذایی غلطی وجود دارند که به خستگی دامن می‌زند و باعث می‌شود شما انرژی کمتری در طول روز داشته باشید.

یکی از این عادات غلط حذف وعده‌های غذایی است. محققان معتقدد که #گرسنه ماندن بیش از ۴ ساعت بین وعده‌های غذایی منجر به افت #قند #خون و احساس #فرسودگی و خستگی می‌شود.

بهتر است برای کاهش خستگی یک #رژیم غذایی سالم همراه با در نظر گرفتن میان وعده‌ها و خوراکی‌های #مفید از جمله میوه‌ها و #سبزیجات #فیبردار برای خود درنظر بگیرید.

در یک رژیم غذایی #سالم نباید مصرف #گوشت قرمز به طور کامل حذف شود.

#درمان #سلامت #پزشکی #غذا