حقایق درباره آووکادو

با اینکه #آووکادو یا #گلابی #تمساح بر اساس وزن ۳۵ درصد بیشتر از #موز #پتاسیم دارد اما تقریبا برای همه جانداران به جز #انسان #سمی است.

#برگ آووکادو حاوی #اسید سمی به نام #پرسین است که باعث #مرگ گونه‌های مختلف #حیوانی می‌شود.

دانه آووکادو می‌تواند باعث مرگ ماکیانی مثل #مرغ و #خروس شود و #گوشت آن می‌تواند یک اسب یا #گاو را از پای در آورد.

#چه_جالب #دانستنی #آیا_می‌دانید