سوزاندن کالری با تماشای فیلم ترسناک

شایعات می‌گویند دیدن یک #فیلم #ترسناک به طور میانگین ۱۱۳ #کالری می‌سوزاند که به اندازه ۳۰ دقیقه #پیاده‌روی است.

تحقیقی در سال ۲۰۱۲ در این زمینه تنها بر روی ۱۰ نفر انجام شد و نتیجه‌گیری شد که تماشای فیلم ترسناک به مدت ۹۰ دقیقه می‌تواند تا ۱۸۵ کیلو کالری #انرژی مصرف کند.

موافقان این #آزمایش گفتند تعداد افراد مورد #تست خیلی کم است و این میزان کالری در افراد متفاوت خیلی فرق می‌کند. از این رو باید تحقیقات دیگری هم در این زمینه صورت گیرد تا صحت این ادعا مشخص شود.

#چه_جالب #دانستنی #شایعه #شایعه_یا_واقعیت #آیا_می‌دانید