برانکو: حرف‌هایم درباره کی‌روش را اشتباه نوشته‌اند، خودم را درگیر مربیان دیگر نمی‌کنم.

من گفتم مربیانی از #آلمان، #پرتغال، اسلواکی و چند کشور دیگر به #ایران آمده‌اند، مثل جان توشاک، اما موفق نبودند. مریبان #کروات زیادی به ایران آمده و موفق بوده‌اند.

در مورد گرشاسبی گفتم که او عالی آمد و کار را دست گرفت.

از گرشاسبی و کادر مدیریتی گرفته تا کادر فنی و بازیکنان و کمک فراوان هواداران که باعث شده این نتایج حاصل شود.

با مهدی شیری و مهدی ترابی توافق شده که نیم فصل دوم به #پرسپولیس بیایند.