اهتزاز #پرچم ۱۰۰۰ متری «یا حسین» روی بلندترین برج پرچم #خاورمیانه

این مراسم با حضور محمد علی افشانی شهردار تهران و محسن هاشمی رئیس شورای شهر #تهران عصر دیروز دوشنبه، ۱۹ شهریور، مصادف با شب اول #محرم در بوستان طالقانی برگزار شد.