آرزوی بزرگ سینا مهرداد نقش حامد سریال پدر

سینا مهرداد در صفحه اینستاگرام خود با انتشار این عکس نوشت:

آرزو می‌کنم این جمله روی هیچ کاغذی و بر صفحه زندگی هیچ‌کسی نوشته نشود.

در انتها اضافه کرد: حامد تا انتهای سریال با شماست!