زلزله ۷ ریشتری در تهران بیاید، میزان خسارت‌ به اندازه بودجه کل کشور خواهد!

محمد شکرچی‌زاده، معاون وزیر راه:

اگر #زلزله هفت ریشتری در تهران بیاید، خسارت‌های فراملی و بین‌المللی در برخواهد داشت و شاید میزان این خسارت‌ها به اندازه #بودجه کشور باشد.

زلزله کرمانشاه پنج هزار میلیارد تومان به دولت خسارت وارد کرد، همین ریشتر در تهران حداقل پنجاه هزار میلیارد تومان خواهد بود.