آشپزی روسای جمهوری روسیه و چین

آشپزی روسای جمهوری روسیه و چین

روسای جمهوری #روسیه و #چین در حال درست کردن پن‌کیک روسی در #حاشیه دیدارشان از یک نمایشگاه اقتصادی در ولادی وستک روسیه!

شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین، روسای جمهوری چین و روسیه پس از دیدار در شهر ولادیوستوک واقع در شرق روسیه، توانایی‌های #آشپزی خود را به نمایش گذاشتند و همراه با یکدیگر پنکیک پختند.