توئیت ظریف: دورویی آمریکا حد و مرزی ندارد!

"محمد جواد ظریف" در صفحه شخصی خود در توئیتر:

دولت #آمریکا می‌خواهد دنیا باور کند که نگران مردم #ایران است. اما اولین تحریم‌هایی که بازگردانده، مجوز فروش بیش از دویست هواپیمای مسافربری را به دلیل بهانه‌های واهی لغو کرده و مردم عادی ایران را در مخاطره قرار داده است. دورویی آمریکا حد و مرزی ندارد.