ادعای یک نماینده مخالف CFT در رابطه با تجمع چند هزار نفری جلوی مجلس در مخالفت با این لایحه!

ادعای پژمان‌فر نماینده مخالف CFT: چند هزار نفر در مخالفت با این #لایحه جلوی #مجلس هم اکنون تجمع کرده‌اند!

تصویر مربوط به #تجمع امروز جلوی مجلس است!