یک قلاده خرس قهوه‌ای در سیوند فارس بر اثر تصادف تلف شد.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان #مرودشت بیان کرد: بنابر گزارش همیاران محیط زیست در منطقه مبنی بر تلف شدن یک قلاده #خرس قهوه‌ای در اثر #تصادف، در بزرگراه #شیراز #اصفهان مامورین یگان حفاظت محیط زیست #فارس به محل اعزام شده و با لاشه یک قلاده توله خرس قهوه‌ای مواجه شدند.

ابوالحسن کشاورز افزود: ظاهرا این خرس در راه بازگشت از مزارع #کشاورزی به سمت #کوه در بزرگراه در محل نزدیک به تنگ خشک #سیوند در اثر برخورد با #خودرو تلف شده است.

با توجه به #خشکسالی و کمبود #آب و مواد غذایی در مناطق کوهستانی خرس‌های قهوه‌ای به سمت مزارع کشاورزی و باغات روانه شده و در هنگام عبور از مسیرهای آسفالته و ریلی در اثر سوانح جاده‌ای تلف می‌شوند.

روابط عمومی حفاظت محیط زیست فارس بارها از کلیه مردم به ویژه جوامع محلی خواسته است: به منظور پیشگیری از خطرات ناشی از حضور این حیوانات وحشی و در معرض خطر انقراض به محل سکونت انسان، از برداشت میوه‌های جنگلی چون #بنه، #کیالک و... در زیستگاه آنان صرف نظر کرده تا این حیوانات به دلیل کمبود مواد غذایی به سکونتگاه‌های انسانی نزدیک نشوند.