دادستان کل کشور: حضور زنان در ورزشگاه آزادی هیچ توجیه شرعی ندارد چون گناه صورت می‌گیرد.

محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور:

حضور زنان در #ورزشگاه آزادی یک آسیب است و هیچ توجیه شرعی ندارد، چرا مخالفیم چون #گناه صورت می‌گیرد، تماشای بازی ایراد ندارد اما گناهی که صورت می‌گیرد جای اشکال است.

از حضور دیروز زنان در ورزشگاه گلایه داریم، نظام ما اسلامی است، ما #مسلمان هستیم، وقتی خانمی به ورزشگاه می‌رود و با مردانی که با لباس ورزشی و نیمه لخت مواجه می‌شود و آنها را می‌بیند گناه می‌کند، برخی دنبال این هستند که حریم‌ها را بشکنند.

با هر مدیری که بخواهد بستر حضور بانوان در ورزشگاه را با بهانه‌های مختلف فراهم کند برخورد می‌کنیم.

قرار نیست ۴ نفر با هر هدفی حریم‌ها را بشکنند و در منظر عمومی هر کس هرجور خواست لباس بپوشد و یا رفتار کند، نصیحت می‌کنم به مسئولان ورزشی که حرمت دینی را حفظ کنید و اجازه ندهید گناه صورت گیرد. اگر تکرار شود دستور می‌دهم به دادستان #تهران تا ورود کند.