علی ضیا: حال بچه‌ها رو بد نکینم!

علی ضیا در رابطه با نتایج کنکور گفت: پدر و مادرای عزیز واقعا بچه‌هاتون تلاش خودشون رو کردند و اگر به هر دلیل رتبشون اونی نشده که شما یا خودشون می‌خواستند دیگه سرزنششون نکنیم، خودشون به اندازه کافی حالشون بده حال بد این روزها رو زیادتر نکینم.