واکنش بامدادچی نماینده تهران به تصویب لایحه پیوستن به کنوانسیون CFT

بادامچی نماینده تهران:

تصویب #لایحه پیوستن به #کنوانسیون CFT آزمون بزرگ #مجلس دهم بود.

نمایندگان مردم با این مصوبه، #ایران را از یکی از گردنه‌های بزرگ تاریخی عبور دادند.

این رویداد مهم تاثیر بسزایی در مهار گرانی‌ها و رونق اقتصادی خواهد داشت.