آمار شهدا و مجروحین در حادثه تروریستی اهواز؛ تعداد #شهدا رو به افزایش است.

تعداد شهدای حمله تروریستی #اهواز به ١١ نفر رسید

معاون استاندار خوزستان:

- تعداد شهدا در جریان حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در اهواز به ١١ نفر رسید و احتمال افزایش آن وجود دارد.

- همچنین تعداد مجروحین در جریان حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در اهواز به بیش از ۳۰ نفر رسیده است

در این بین یک نفر هم #خبرنگار بوده که شهید شده است.