دولت ترامپ به دنبال کاهش ۴۰ درصدی پذیرش مهاجران و پناهندگان

مقامات آمریکایی می‌گویند رئیس‌جمهور این کشور در حال بررسی پیشنهاد یکی از مشاوران ارشد خود برای کاهش ۴۰ درصدی پذیرش #مهاجران و #پناهجویان جهت سکونت در ایالات متحده است.