آب دریای کاسپین تا ٧۵ سال آینده خشک می‌شود!

تحقیقات دانشمندان روسیه،آمریکا و فرانسه نشان می‌دهد با ادامه وضعیت کنونی گرم شدن آب و هوای کره زمین، بخش روسی دریای #کاسپین طی ۷۵ سال آینده خشک می‌شود.

دانشمندان می‌گویند سطح آب دریای کاسپین از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۵ به میزان ۱.۵ متر کاهش یافته.

علت اصلی کاهش سطح آب دریای کاسپین، تبخیر بر اثر افزایش درجه حرارت هوای کره زمین ذکر شده است.