نظر مقام معظم رهبری درباره لمس غیر هم‌جنس با #بیمار توسط #پرستار

پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری با اشاره به سوالی درباره «لمس غیرمماثل توسط پرستار» پاسخ #رهبر #انقلاب به این سوال را منتشر کرد.

سؤال: اگر برای پرستار غیر مُماثل (غیر هم‌جنس با بیمار) هنگام گرفتن #نبض (فشارخون) و چیزهای دیگری که احتیاج به #لمس بدن بیمار دارند، دست کردن #دستکش امکان داشته باشد، آیا انجام آن اعمال بدون دستکش‌هایی که #پزشک هنگام درمان بیمار از آن‌ها استفاده می کند، جایز است؟

جواب: با امکان لمس از روی لباس یا با دست کردن دستکش هنگام #معالجه، ضرورتی به لمس بدن #مریض غیر مُماثل (غیر هم جنس) وجود ندارد و بنا بر این جایز نیست.