داعش یکی از گروگان‌هایش را در سوریه کشت.

گزارش شده پیکارجویان #داعش که چندین نفر را در سوریه در #گروگان خود دارند، یکی از آن‌ها را کشته‌اند.

وابستگان یک مرد ۱۹ ساله ویدیویی از او منتشر کرده‌اند، در حالی که سرش را ازتنش جدا کرده‌اند.

این مرد در بین بیش از ۳۰ نفری بود که داعش ماه گذشته درمنطقه سویداء به گروگان گرفت.

اکثر این گروگان‌ها #زن و #کودک هستند. این افراد پس از آن که داعش حملاتی را در این منطقه آغاز کرد، به گروگان گرفته شدند.