زوج امریکایی در آرزوی فرزند #دختر برای چهاردهمین بار صاحب فرزند #پسر شدند.

یک زوج امریکایی که سال‌ها آروز داشتند دختر دار شوند، برای چهاردهمین بار باز هم صاحب فرزند پسر شدند.

خانواده شوانت، این بار یک نام غیر معمول را برای نوزاد پسر تازه به دنیا آمده انتخاب کرده‌اند. آن‌ها با استقبال از چهاردهمین پسر خانواده او را «فینالی شی بوی گان» نامیدند.

اصل و معنای این نام به داستان زندگی رهبر یک قبیله سرخپوست امریکایی بر می‌گردد. رهبر قبیله، پسران زیادی داشته اما پس از این‌که آخرین بار باز هم صاحب پسر شده سخت باور داشته که دفعه بعد حتما نوزاد جدید دختر خواهد بود. اما او باز هم صاحب پسر جدیدی شده و رهبر قبیله نامش را «شی بوی گان» گذاشته است. Sheboygan اختصار «she is a boy again» به معنای بازهم پسر شد است.

مادر ۱۴ پسر، خود در یک خانواده پرجمعیت بزرگ شده و ۱۳ برادر و خواهر دارد. او می‌گوید، هر فرزندی که به دنیا آمده چیز تازه‌ای به خانواده آورده و هر گلی یک بویی دارد.

پسر بزرگ خانواده ۲۰ ساله است. حال همه می‌پرسند، آیا این خانواده در آرزوی به دنیا آمدن یک دختر بازهم به فکر فرزند جدیدی است؟ جی شواندت، پدر خانواده در جواب صریح می‌گوید: "اصلا و ابدا!"

اما این گونه حرف‌ها را جی شواندت قبلا هم بارها تکرار کرده است.