فیلم‌های سینمایی آخر هفته تلویزیون (پنج‌شنبه ۱۱ مردادماه)

- فیلم سینمایی «خط ویژه»، ساعت ۱۰ از شبکه سه

- فیلم سینمایی «الپاگور»، ساعت ۱۱ از شبکه نمایش

- فیلم سینمایی «تجارت آلوده»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج

- فیلم سینمایی «کاغذها در باد»، ساعت ۱۵ از شبکه سه

- فیلم سینمایی «پدر»، ساعت ۱۸ از شبکه امید

- فیلم سینمایی «شور زندگی»، ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار

- فیلم سینمایی «دختری با کفش های کتانی»، ساعت ۲۱ از شبکه آی فیلم

- فیلم سینمایی «قتل در قطار سریع السیر شرق»، ساعت ۲۲ از شبکه یک

- فیلم سینمایی «قانون»، ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه دو