تنبیهی که باعث مرگ دانش‌آموز چینی شد!

نظم و انضباط دقیق یک سنجش ضروری در سیستم آموزش و پرورش در #فرهنگ #چین است و بر اساس سنت خواستار #احترام به اقتدار و تحت فشار قرار دادن کودکان به #اطاعت از دستور‌العمل‌ها است.

معلم ابتدایی برای #تنبیه دانش‌آموزان خود به دلیل صحبت کردن در کلاس درس آنان را وارد به نوشتن هزار بار عذرخواهی از معلم خود به عنوان #جریمه کرده بود و پسر دانش‌آموز پس از پیروی نکردن از این دستور، معلم او را واداشت تا خود را از پنجره به بیرون پرتاپ کند و پسرک این بار در خواست معلم را اجابت کرد و پدر مادر و خود را #سوگوار نمود.

دانش آموز ده ساله پس از #سقوط از طبقه سی‌ام مدرسه ابتدایی در استان چنگدو واقع در شهر سیچوآن در جنوب غربی چین و پس از اصابت بر روی خودروی پارک شده جان خود را از دست داد.

والدین کودک ده ساله و به همراه همسایگان آنان با نصب بنر در خارج از #مدرسه خواستار اخراج این #معلم زن چینی شدند.