مجید واشقانی: گریه کنم یا بخندم!

مجید واشقانی نوشت: این بچه‌ها بیماریشون بیمه درمانی نداره موندم گریه کنم یا بازم بخندم. اوتیسم بدون بیمه درمانی!!!! (تاسف)

ولی فضای کافه حالمو عوض کرد غم و غصه یادم رفت با بچه‌ها با علی و مهران و رضا و راضیه...