حمید هیراد در برنامه حالا خورشید

توضیحات حمید هیراد درباره حواشی کنسرت شیراز:

در #کنسرت #شیراز کسالت شدیدی داشتم و برای خواندن تراک «یار» که اوج بالایی داشت و نیاز به فعالیت شدیدی داشتم مجبور بودم پلی بک بخوانم.

فقط بخشی از یک #ترانه را پلی بک خواندم اما همه جا نوشتند تمام کنسرت‌های من پلی‌ بک بوده است.

من تا کنون ٩۵ اجرا داشته‌ام.