#نوشابه در سطح شهر کمیاب شد!

در روزهای اخیر به بهانه نبود مواد اولیه به ویژه رنگ خوراکی نوشابه‌های گازدار به ندرت در سطح شهر تهران توزیع شد و در حال حاضر که عرضه این محصولات انجام می‌شود از میزان آن کاسته شده و بر قیمت آن افزوده شده‌است.