کشته شدن ۳ نفر در سقوط یک دستگاه #پژو ۲۰۶ به رودخانه حویق تالش

یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ صبح امروز از پل #رودخانه #حویق #تالش به داخل رودخانه سقوط کرد.

متاسفانه در این حادثه ۳ تن جان باختند و یک کودک

کشته شدن ۳ نفر در سقوط یک دستگاه #پژو ۲۰۶ به رودخانه حویق تالش

یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ صبح امروز از پل #رودخانه #حویق #تالش به داخل رودخانه سقوط کرد.

متاسفانه در این حادثه ۳ تن جان باختند و یک کودک مفقود شده است.

جستجو برای پیدا کردن #جسد یک مفقودی خودوری #سقوط کرده در رودخانه حویق ادامه دارد.