آتش‌سوزی خط لوله گاز باغملک مهار شد؛ علت آتش‌سوزی هنوز مشخص نیست

سخنگوی شرکت ملی #گاز #ایران با اشاره به #آتش‌سوزی امروز خط لوله گاز در #باغملک گفت: با توجه به اینکه محل اتفاق خارج از شهر بوده، هیچ حادثه جانی در پی نداشته است.