هکرها پیام‌های خصوصی ۸۱۰۰۰ کاربر فیسبوک را فروختند.

به نظر می‌رسد که گروهی از هکرها توانسته‌اند با حمله به دستکم ۸۱ هزار حساب کاربری #فیسبوک، اطلاعات پیام‌های خصوصی آنها را منتشر کنند.

شخصی از طرف این هکرها به سرویس روسی بی‌بی‌سی گفت که آنها به جزئیات اطلاعات ۱۲۰ میلیون #حساب #کاربری دست یافته‌اند و قصد #فروش آنها را دارند، اما کارشناسان #سایبری تردید دارند این رقم صحیح باشد.