جزئیات جدید از درمان مجروحان پس از ۲۴ ساعت از حادثه تروریستی #اهواز

#اورژانس کشور اعلام کرد:

- تاکنون ١۰ مصدوم این حادثه از بیمارستان ترخیص شدند.

- ۳۰ جراحی روی مصدومان حادثه تروریستی اهواز صورت پذیرفته است.

- ۵۲ #مصدوم دیگر در بیمارستان‌های اهواز بستری هستند.