واژگونی اتوبوس بانوان کاراته کار فارس

۱۶ نفر در این حادثه مصدوم شدند.

فوریت‌های پزشکی #فارس اعلام کرد: 

در حادثه واژگونی #اتوبوس حامل بانوان #کاراته کار این استان ۱۶ نفر از آنها مصدوم شدند.

این #ح

واژگونی اتوبوس بانوان کاراته کار فارس

۱۶ نفر در این حادثه مصدوم شدند.

فوریت‌های پزشکی #فارس اعلام کرد:

در حادثه واژگونی #اتوبوس حامل بانوان #کاراته کار این استان ۱۶ نفر از آنها مصدوم شدند.

این #حادثه حوالی ساعت ۲٣ چهارشنبه ۲٣ آبان ماه جاری در دشت مرغاب شهرستان خرم بید فارس روی داد.