مردم سوخت ذخیره نکنند!

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی:

شایعه‌ها مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کشور بی‌اساس است.

نگهداری بنزین در منازل و خودروها بسیار خطرناک است و مردم با جان و مال و سرمایه عزیزان خود بازی نکنند.