سقوط «نرخ رشد جمعیت ایران» به زیر صفر آغاز شد!

«قاسمی» جمعیت‌شناس:

زودتر از آنچه که فکر می‌کردیم نرخ رشد جمعیتی در ایران صفر خواهد شد.

پیش‌بینی‌های جدید نشان می‌دهد این اتفاق حدود ۵ سال زودتر و درسال ۱۴۱۵ رخ خواهد داد.