تهدید به قتل شدن عبدالرضا هاشم‌زایی نماینده مجلس

عبدالرضا هاشم‌زایی نماینده #مجلس:

بیش از ۱۵۰ پیام #تهدید به #قتل برایم ارسال شده است.

بعضی از پیامک‌ها حاوی فحش‌های رکیک است.

شکایت از ارسال‌کنندگان پیام‌ها به جایی نمی‌رسد.

برای رد CFT پیام‌هایی به اعضای شورای نگهبان ارسال کرده‌اند.

ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان سازماندهی شده است.