کره‌ جنوبی برای اولین بار در ۶ سال گذشته خرید #نفت از ایران را متوقف کرد

خریداران نفتی کره‌ جنوبی اصلی‌ترین خریداران نفتی در #آسیا هستند که در ماه جولای به دلیل عدم قطعیت در دریافت معافیت از دولت #آم

کره‌ جنوبی برای اولین بار در ۶ سال گذشته خرید #نفت از ایران را متوقف کرد

خریداران نفتی کره‌ جنوبی اصلی‌ترین خریداران نفتی در #آسیا هستند که در ماه جولای به دلیل عدم قطعیت در دریافت معافیت از دولت #آمریکا، خرید خود را از #ایران متوقف کردند.