لینک ایرانی
لینک ایرانی

لینک ایرانی

به استناد سایت لینک ایرانی، سایت #بلاگرام در #ایران قرار ندارد و ترافیک آن به صورت داخلی و نیم بها محاسبه نمی‌شود.

مشاهده در سایت #لینک_ایرانی:

http://linkirani.ir/?url=blogram.me

البته با پیگیری‌های به عمل آمده مشخص شده است که سرورهای بلاگرام در ایران قرار دارند ولی به خاطر استفاده از سرویس …