ماهیانه ایمیل‌های زیادی در خصوص عدم تعهد ISP ها و محاسبه ترافیک داخلی به عنوان ترافیک خارجی از جانب کاربران لینک ایرانی دریافت می‌کنیم.

از آنجایی که پاسخ دادن به این سؤال و سایر پرسش‌ها کار ساده‌ای نبود تصمیم گرفتیم که بسیاری از پرسش‌های رایجی که از لینک ایرانی پرسیده می‌شوند را در صفحه FAQ با آدرس زیر قرار دهیم:

https://linkirani.ir/faq