خبر خوب برای کاربران سرویس تشخیص ترافیک داخلی اینترنت «لینک ایرانی»

از این پس سامانه از طریق آدرس https://LinkIrani.com نیز در کنار آدرس قبلی در دسترس هست. دامنه .com به منظور سهولت دسترسی کاربران صورت گرفته است.

همچنین در ماه بهمن پچی بر روی نرم‌افزار لینک ایرانی اعمال شد که سرعت دسترسی در داخل کشور به سامانه لینک ایرانی را در حدود ۸۰ درصد و دسترسی از خارج را در حدود ۶۰ درصد افزایش داد!

شما همواره می‌توانید پیشنهادات و انتقادات خود از لینک ایرانی را به ادرس info@jangal.co ارسال بفرمایید.

#لینک_ایرانی

#لینک

#سرعت

#ایرانی

#ترافیک_داخلی

#اینترنت