آیا می‌دانستید که لینک ایرانی مدت‌هاست که مجهز به سیستم #هشدار دهنده دانلود با IP غیر ایرانی است؟

آیا می‌دانستید که لینک ایرانی مدت‌هاست که مجهز به سیستم #هشدار دهنده دانلود با IP غیر ایرانی است؟

چنانچه با VPN و یا سایر ابزارهای تغییر IP به #اینترنت متصل باشید و بخواهید که لینکی با ترافیک داخلی را دانلود کنید، «لینک ایرانی» به شما هشدار می‌دهد که:

«هشدار: شما از اینترنت داخلی استفاده نمی‌کنید»

در ادامه توضیحات آمده است که:

اگر از داخل #ایران به اینترنت متصل شده‌اید؛ از عدم اتصال دستگاه‌تان به #VPN، پروکسی و یا سایر نرم‌افزارهای تغییر دهنده #IP اطمینان حاصل کنید. در صورت ایرانی نبودن اتصال اینترنت‌تان، ترافیک شما به صورت عادی محاسبه خواهد شد.

این ویژگی سبب می‌شود تا کاربران به طور ناخواسته به صورت تمام بهاء فایل‌های لینک‌های دانلودی که ذاتا داخلی محاسبه می‌شوند را #دانلود نکنند.

#لینک_ایرانی