آیا می‌دانستید که لینک ایرانی از طریق دامنه جهانی .com نیز در دسترس است؟

کافی است که برای بازدید از سایت لینک ایرانی از آدرس https://linkirani.com استفاده کنید.

بدیهی است که ورود با آدرس جدید و یا همان آدرس قبلی هیچ تاثیر متفاوتی در عملکرد تشخیص ترافیک داخلی ندارد. در واقع دامنه دات کام صرفا به دامنه .ir منتقل می‌شود.

دامنه com به منظور سهولت دسترسی کاربران Linkirani، جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی، جلوگیری از خطاهای سهوی و... تهیه شده است.