لینک ایرانی چگونه تشخیص می‌دهد که لینک مورد نظر دارای ترافیک داخلی است یا خارجی؟

سامانه لینک ایرانی می‌گوید که #ترافیک لینک داخلی است ولی شرکت خدمات دهنده من حجم مصرفی را با نرخ خارجی محاسبه می‌کند. علت چیست؟

بانک اطلاعاتی سامانه لینک ایرانی هر چند وقت یکبار بروزرسانی می‌شود؟

آیا ir بودن دامنه به معنی داخلی بودن ترافیک #اینترنت است؟

آیا داشتن سرور ایرانی به معنی داخلی بودن ترافیک است؟

آیا تفاوتی در نتایج #سایت لینک ایرانی و #افزونه مرورگر لینک ایرانی وجود دارد؟

ترافیک سایت / لینک من به صورت داخلی محاسبه می‌شود، چگونه آن را در سرویس لینک ایرانی ثبت کنم؟

#سرور سایت من #ایرانی است ولی ترافیک آن داخلی محسوب نمی‌گردد، چکار کنم؟

آیا لینک ایرانی یک سرویس #دولتی است؟

آیا امکان درج #تبلیغات در لینک ایرانی وجود دارد؟

به نظرم برخی از لینک‌های برتر نباید در فهرست موجود باشند، چکار کنم؟

به منظور دریافت جواب پرسش‌های فوق به صفحه پرسش‌های رایج سایت لینک ایرانی مراجعه کنید!

https://linkirani.ir/faq

#لینک_ایرانی