لینک ایرانی
لینک ایرانی

لینک ایرانی

به کمک لینک ایرانی متوجه خواهید شد که لینکی که از آن بازدید یا دانلود می‌کنید ایرانی هست یا خیر. این مسئله سبب صرفه‌جویی در میزان استفاده از حجم دانلودتان می‌شود.

در این کانال به معرفی برترین لینک‌های جستجو شده در سامانه لینک ایرانی می‌پردازیم.

توجه کنید که ممکن است پس از مدتی وضعیت لینک‌ها تغییر کرده و ترافیک آن‌ها به گونه‌ای متفاوت محاسبه شود. توصیه ما در این مورد این است که همواره از طریق خود سایت لینک ایرانی، لینک‌های خود را بررسی کنید.

ایران