#دانلود آهنگ Hurt از Christina Aguilera به همراه متن و ترجمه

ترانه زیبای Hurt توسط #کریستینا آگویلرا خوانده شده و در سال ۲۰۰۶ میلادی متنشر شد.

متن این #ترانه توسط خود کریستینا به همراه Linda Perry و Mark Ronson نوشته شده است.

در ادامه #متن این ترانه زیبا و #غم‌انگیز را به همراه #ترجمه #فارسی آن می‌خوانیم.

Seems like it was yesterday when I saw your face

انگار همین دیروز بود که چهرت رو دیدم

You told me how proud you were but I walked away

بهم گفتی چقدر افتخار می‌کردی اما من از کنارت رفتم

If only I knew what I know today

اگه فقط چیزایی که امروز می‌دونم رو می‌دونستم

I would hold you in my arms

تو رو در آغوشم می‌گیرم

I would take the pain away

درد رو ازت دور می‌کنم

Thank you for all you’ve done

برای همه کارهایی که انجام دادی ازت ممنونم

Forgive all your mistakes

تمام اشتباهاتت رو می‌بخشم

There’s nothing I wouldn’t do, to hear your voice again

کاری نمونده که نخوام انجام بدم، تا دوباره صداتو بشنوم

Sometimes I want to call you but I know you won’t be there

بعضی وقت‌ها می‌خوام صدات کنم اما می‌دونم که تو اونجا نیستی

I’m sorry for blaming you for everything I just couldn’t do

متأسفم که سرزنشت کردم برای همه کارهایی که نمی‌تونستم انجام بدم

And I’ve hurt myself by hurting you

و من به خودم صدمه زدم، با آزار دادن تو

Some days I feel broke inside but I won’t admit

بعضی روزا حس می‌کنم از درون شکستم اما بهش اعتراف نمی‌کنم

Sometimes I just want to hide ’cause it’s you I miss

بعضی وقت‌ها فقط می‌خوام که مخفی شم چون دلم برات تنگ شده

You know it’s so hard to say goodbye when it comes to this

میدونی که وقتی پای این موضوع در میونه خداحافظی کردن خیلی سخته

Would you tell me I was wrong?

بهم میگی که من اشتباه می‌کردم؟

Would you help me understand?

کمکم می‌کنی که بفهمم؟

Are you looking down upon me?

داری بهم نگاه می‌کنی؟

Are you proud of who I am?

به این کسی که هستم افتخار می‌کنی؟

There’s nothing I wouldn’t do to have just one more chance

کاری نمونده که نخوام انجام بدم، تا فقط یه فرصت دیگه داشته باشم

To look into your eyes and see you looking back

تا به چشم‌هات نگاه کنم و ببینم تو هم داری بهم نگاه می‌کنی

I’m sorry for blaming you for everything I just couldn’t do

متأسفم که سرزنشت کردم برای همه کارهایی که نمی‌تونستم انجام بدم

And I’ve hurt myself

و من به خودم صدمه زدم

If I had just one more day

اگه فقط یه روز دیگه وقت داشتم

I would tell you how much that I’ve missed you since you’ve been away

بهت می‌گفتم از وقتی که رفتی چقدر دلم برات تنگ شده

Oh, it’s dangerous

اوه این خطرناکه

It’s so out of line to try to turn back time

این خیلی دور از واقعیته که سعی کنی زمان رو برگردونی

I’m sorry for blaming you for everything I just couldn’t do

متأسفم که سرزنشت کردم برای همه کارهایی که نمی‌تونستم انجام بدم

And I’ve hurt myself by hurting you

و من به خودم صدمه زدم، با آزار دادن تو

#آهنگ #دانلود_آهنگ

#Hurt #ChristinaAguilera #music #lyrics