⭐️ چه #ورزشی در #دیابت مناسب است؟

۱) حداقل ۱ تا ۲ ساعت بعد از غذا باشد.

۲) حداقل در طی ۳ روز در هفته تقسیم گردد.

۳) با شدت متوسط انجام شود.

⛔️ ورزش قبل از #صبحانه توصیه نمی شود.

❇️ ورزش با شدت متوسط یعنی طی انجام ورزش فرد بتواند صحبت کند،اما نتواند اواز بخواند؛ ولی بطور دقیق تر یعنی اینکه طی ورزش ۵۰ تا ۷۰ درصد حداکثر ضربان قلب مجاز را داشته باشد.

❇️ در افراد بالای ۵۰ سال یا بیمارانی که دارای #نوروپاتی محیطی هستند لازم است ورزش های تعادلی نیز که باعث تقویت بالانس می شود مثل #یوگا حداقل ۲ تا ۳ بار در هفته انجام شود.