✅مسائل #ارتوپدی و جراحی نوزاد

⭐️#اسکولیوز

🔸انحراف به طرفین #ستون_فقرات است که در #رادیوگرافی روبرو انحراف از محور میانی تعدادی از #مهره ها دیده می شود که اگر ده درجه یا بیشتر باشد به پی گیری نیاز دارد.این انحراف با چرخش مهره ها همراه است.

🔰تقسیم بندی:

🔸اسکولیوز ممکن است #مادرزادی بوده و به علت جدا نشدن دو یا چند مهره در یک طرف و یا تشکیل ناقص یک مهره باشد. اسکولیوز ممکن است بدون علت #استخوانی به مرور در سنین رشد (شیرخوارگی ،نوجوانی، جوانی) شروع شده و پیشرفت کند. که این شکل شایع اسکولیوز است و اصطلاحا ایدیوپاتیک گفته می شود این شکل اسکولیوز در ابتدا تغییرات استخوانی ندارد و به مرور تغییر شکل استخوانی پیدا می شود.

🔸درمان به موقع اسکولیوز #ایدیوپاتیک اهمیت دارد و به همین علت غربالگری #کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال توصیه شده است. اهمیت غربالگری در این است که اسکولیوز با معاینه کلینیکی قابل تشخیص است.اگر قبل از پیشرفت اسکولیوز تشخیص داده شود با #بریس می توان از پیشرفت آن جلوگیری کرد.

🔸اسکولیوز را بر حسب محل مهره های گرفتار تقسیم بندی می کنند.مثلا اسکولیوز #توراسیک یا #لومبار اسکلیوز ممکن است یک قوس اصلی داشته باشد و برای حفظ مرکز ثقل بدن در خط وسط قوس های جبرانی در بالا یا پایین و یا هم بالا و هم پایین قوس اصلی بوجود آید.

🔸اسکولیوز ایدیوپاتیک هر چه در سن پایین تر بوجود آید خطر پیشرفت آن بیشتر است و اگر یک قوس اسکولیوز حوالی بلوغ جنسی بوجود آید خطر پیشرفت آن کمتر است.

🔸درمان پیشنهادی بسته به میزان قوس است تا زاویه حدود ۲۰ درجه را تحت نظر می گیرند و بعد از آن را با بریس درمان می کنند.زاویه های ۴۵ درجه یا بیشتر را جراحی می کنند.