💥بیماری #بهجت چیست ؟

💫بیماری بهجت یا بیماری راه #ابریشم یا بیماری #آدمنتیاس

(نام علمی :Behcet's# disease)

👈🏻یک نوع از #التهاب #رگ ها می باشد که در ایجاد مشکلات بینایی از التهاب رگ ها می باشد

که در ایجاد مشکلات بینایی از جمله کوری و ایجاد ضایعات #پوستی در #دهان ,#پستان و یا دستگاه #تناسلی نقش دارد.

👈🏻ضایعات پوستی به شکل #آفت دردناک هستند.

👈🏻مشکلات ریه , روده و درد ماهیچه ها کمیاب ولی ممکن است.

👈🏻درمان با استفاده از #استروئیدها و یا داروهای ایمنی می باشد.

👈🏻نام این بیماری از نام خلوصی بهجت ,پزشک پوست اهل ترکیه گرفته شده است که نخستین بار این بیماری را توصیف کرد.

👈🏻این بیماری یک بیماری #خودایمنی است که زمینه ژنتیک دارد.

👈🏻این بیماری تمام دستگاه های بدن از جمله مفاصل ,پوست ومخاط ,چشم ,قلب ,شش,دستگاه گوارش ,مغز و اعصاب و سیستم خونی را درگیر گوارش ,مغز و اعصاب و سیستم خونی را در گیر می کند .

👈🏻دچار شدن به این بیماری از بیماری لوپوس بیشتر است و این بیماری در مردان نسبت به زنان پیش آگهی بیشترو شدیدتری دارد.

👈🏻این بیماری یکی از بزرگترین و شایعترین بیماری های خود ایمنی در جهان محسوب می شود که بیشتر در کشورهایی که اطراف جاده ابریشم هستند,دیده می شود .

👈🏻این بیماری بیشتر در نژاد #زردپوست و #ترک تباران زرد پوست دیده می شود.

👈🏻عامل ژنتیک در دچار شدن شخص به این بیماری نقش مهمی دارد.

👈🏻این بیماری خود را بیشتر به صورت آفت دهان ,آفت ناحیه تناسلی ,#جوش در پوست ,التهاب چشم

(#یووئیت قدامی و خلفی),دردمفاصل و التهاب روده نشان می دهد

💥 مهمترین نشانه های آن آفت های پی در پی دهانی و ناحیه تناسلی است.