💫 #جنتامایسین(پرکاربرد در بخش #ارتوپدی):

💫 #جنتامایسین(پرکاربرد در بخش #ارتوپدی):

👈🏻این دارو علیه #باکتری های گرم_مثبت و #منفی به کار می رود از دسته #آمینوگلیکوزیدها

👈🏻مقاومت:#استرپتوکوک ها و #انتروکوک ها بطور,نسبی به علت عدم توانایی نفوذ دارو به داخل سلول به آن مقاومند,اما به هر حال جنتامایسین در ترکیب با #ونکومایسین یا یک #پنی سیلین,بطور بالقوه اثر #باکتریسیدی ایجاد می کند

⭐️کاربردهای بالینی:

👈🏻تجویز عضلانی یا وریدی:.جنتامایسین در درمان عفونت های شدید(مانند #سپسیس و #پنومونی)ناشی از,باکتری های گرم منفی که با احتمال زیاد به سایر داروها مقاومند بکار میروند

این دارو اغلب با تلفیقی از,دارو ها بکار می رود در درمان عفونت #ادراری(#UTI)

👈🏻تجویز #موضعی و #چشمی:کرم ها،پمادها و محلول های محتوی جنتا یک درصد و سه درصد برای درمان #سوختگی های عفونی,#زخم ها,جراحات پوستی و جلوگیری از #عفونت های #کاتتر های وریدی بکارمی رود

👈🏻 عوارض #کلیوی متوسط و قابل برگشت در 25%از بیمارانی که برای مدت 3-5روز جنتا مصرف میکنند رخ میدهد

👈🏻#عوارض #شنوایی:با نقص عملکرد #دهلیزی نمایان می شود و ممکن است غیر قابل برگشت باشد.